Driftsforstyrrelser

13/4-2023: Overgravning af vandledning - Krogsbjerg vil derfor være uden vand frem til ca. kl. 13. Vi er igang med reparationen.

 

Seneste driftsforstyrrelse er:
(Varslet forinden på sms)

 

 

 

 

 

LEDNINGSARBEJDE: 

 

Der vil forekomme driftsforstyrrelser i 2022, grundet kloarkseperering.

 

Info vedr. gravearbejde i 2019 - 2024

I forbindelse med Assens Forsynings etablering af nye regn- og spildevandledninger, stikledninger og regnvandsbassiner må der forventes midlertidige vandafbrydelser pga. overgravninger og omlægninger af vandledninger.

Der vil i den forbindelse kunne opstå misfarvninger af vandet, men der gøres opmærksom på, at det ikke er sundhedsskadeligt. I tilfælde af misfarvninger af vandet vil det afhjælpe at lade vandet løbe i en længere periode.

Vi vil gøre alt for hurtigst muligt at få vand i hanerne igen, og vil derfor koncentrere os om at udbedre skaderne fremfor at besvare opkald på telefonen.

Vi beklager de følger, dette må have, og vi vil gøre alt for at mindske ulemperne.

Vh. Vandværket

 

Har du ikke modtaget varsling på SMS forud for driftsforstyrrelsen 
- tilmeld dig under "Selvbetjening" (eller 
HER
og modtag en SMS inden næste gang. 

 

Bemærk venligst, at vandværket ikke sender sms ud, når vandforsyning genetableres, eller hvis der sker et AKUT ledningsbrud.

Vi har altid for øje at holde tiden for afbrydelser på absolut minimum - afbrydelser kan dog trække ud såfremt, ledningsarbejdet måtte vise sig mere omfattende end først antaget - derfor er den udmeldte tidshorisont for afbrydelse kun vejledende. 

 

Problematikker at være opmærksom på efter driftsforstyrrelse:

Efter driftsforstyrrelser kan der i det omkringliggende område være tendens til 

skummende eller bruntfarvet vand, men det udgør overhovedet  ingen helbredsmæssig 

risiko. Det skyldes blot, at der har været åbnet ind til ledningsnettet. 

Man kan med fordel skylle sit ledningssystem igennem, indtil der sker bedring og tjekke 

om der sidder aflejringer i filtre på armaturer.