Driftsforstyrrelser

 

Seneste driftsforstyrrelse er:
(Varslet forinden på sms)


LEDNINGSARBEJDE: 


Grundet ledningsarbejde, vil der blive lukket for vandforsyningen;

Fredag d. 13/9 2019 kl. 08.30 til ca. kl 10.15

Vi beklager for de gener det måtte medføre og håber på Deres forståelse.


Berørt område:


Strandgade 


Projekt Strandgade:

Haarby Vandværk vil i de kommende 4 måneder skifte 1200 meter gammel jernledning ud med en ny PE-ledning på Strandgade. Grunden til den udskiftes nu og ikke sammen med Assens forsynings kloakering er, at den gamle ledning ikke vil kunne holde til det voldsomme gravearbejde, som kloakeringen medfører.

Teknisk set lyder opgaven på at udskifte 1200 meter ledning, 10 afgreninger til sidevejene og sætte 92 målerbrønde, der vil erstatte de gamle stophaner. Formålet med målerbrøndene er, at vi fremadrettet bedre vil kunne lokalisere lækager via de fjernaflæste målere.

I praksis betyder det at I, i denne periode, vil kunne opleve uregelmæssigheder i vandforsyningen. Vi vil bestræbe os på at orientere Jer så godt som muligt, men vi vil dog prioritere at reparere eventuelle brud fremfor at køre på kontoret og sende sms'er ud.

Vi håber på Jeres forståelse.

Venlig hilsen Vandværket


 


Har du ikke modtaget varsling på SMS forud for driftsforstyrrelsen 
- tilmeld dig under "Selvbetjening" (eller 
HER
og modtag en SMS inden næste gang. 


Bemærk venligst, at vandværket ikke sender sms ud, når vandforsyning genetableres. 

Vi har altid for øje at holde tiden for afbrydelser på absolut minimum - afbrydelser kan dog trække ud såfremt, ledningsarbejdet måtte vise sig mere omfattende end først antaget - derfor er den udmeldte tidshorisont for afbrydelse kun vejledende. 


Problematikker at være opmærksom på efter driftsforstyrrelse:

Efter driftsforstyrrelser kan der i det omkringliggende område være tendens til 

skummende eller bruntfarvet vand, men det udgør overhovedet  ingen helbredsmæssig 

risiko. Det skyldes blot, at der har været åbnet ind til ledningsnettet. 

Man kan med fordel skylle sit ledningssystem igennem, indtil der sker bedring og tjekke 

om der sidder aflejringer i filtre på armaturer.