Pesticider

 

I medierne har den seneste tid været omtalt problemer med pesticid-rester i drikkevand. 

Vi er meget glade for på Haarby Vandværk at kunne meddele at der her ER testet for både chloridazon OG 1,2,4-triazol og der er IKKE fundet spor af dette i drikkevandet - det vil sige at Haarby Vandværk udpumper rent drikkevand. 

 

Forklaring på vandanalyser


Vand indeholder hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

 

Vandets hårdhed: 13 ᵒdH

Link til seneste vandanalyser - klik her

Læs også "Sådan læses en vandanalyse" - vejledning fra Danske Vandværker.