Fjernaflæsning af målere

 

Haarby Vandværk har i 2012 afsluttet udskiftning af vandmålere hos alle forbrugere.
Nu er der opsat målere fra fabrikanten Flonidan med modul til fjernaflæsning.
Det vil sige, at der ikke længere skal indberettes målerstand af forbrugeren selv til årsopgørelsen,
men vandværket vil selv fjernaflæse alle vandmålere til årsaflæsningen 31-12.
Der kan dog med fordel samtidigt aflæses af forbrugeren selv, så der kan sammenlignes med målerstand på årsopgørelsen.

Bemærk venligst, at der dog stadig selv ved flytninger, udlejninger og lign. skal aflæses og indberettes til vandværket

Der kan ses vejledning til indberetning af oplysninger ifm flytninger etc til vandværket under fanen Selvbetjening.