Fjernaflæsning af målere

 

Haarby Vandværk har i 2021 afsluttet udskiftning af vandmålere hos alle forbrugere.
Nu er der opsat målere fra fabrikanten Kamstrup med modul til fjernaflæsning.
Vandværket kan fjernaflæse alle vandmålere til årsaflæsningen 31-12.
Der kan dog med fordel samtidigt aflæses af forbrugeren selv, så der kan sammenlignes med målerstand på årsopgørelsen.

Bemærk at vandværket ikke holder øje med dit forbrug, eller om du har en lækage, dette er stadig forbrugerens eget ansvar.

Bemærk venligst, at der dog stadig selv ved flytninger, udlejninger og lign. skal aflæses og indberettes til vandværket

Der kan ses vejledning til indberetning af oplysninger ifm flytninger etc til vandværket under fanen Selvbetjening.