Slide background

 Info: Du kan både vælge at søge enten på adresse eller via zoomværktøjet

Kortet kan give en fornemmelse af, hvor de forskellige ledninger er placeret, men skal der graves, bør der søges ledningsoplysninger via LER således, at der kan opnåes fuldstændigt opdaterede oplysninger. Man hæfter selv økonomisk, hvis der ikke er indhentet oplysninger fra LER og vandværkets ledninger graves over.