Regnskab og budget

Haarby Vandværk hører med sin udpumpning på mere end 200.000 m3 under lovgivningen "Vandsektorloven". Dette betyder, at indtægter og udgifter hvert år fastsættes i henhold til en indtægtsramme udgivet af Forsyningssekretariatet, som hører under Konkurrencestyrelsen. Pr. 1/1-2023 trådte Haarby Vandværk ud af den økonomiske regulering, dette blev besluttet på en 2. ekstraordinær generalforsamling 15. dec. 2021. Dette betyder at Vandværket er underlagt "Hvil i sig selv" proncippet pr. 1/1-23.

Nedenfor kan det seneste regnskab og næste års budget for Haarby Vandværks ses:

Årsrapport 2023

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

 

Referat af ordinær generalforsamling 23. marts 2023

Referat af ordinær generalforsamling 31. marts 2022