Regnskab og budget

Haarby Vandværk hører med sin udpumpning på mere end 200.000 m3 under lovgivningen "Vandsektorloven". Dette betyder, at indtægter og udgifter hvert år fastsættes i henhold til en indtægtsramme udgivet af Forsyningssekretariatet, som hører under Konkurrencestyrelsen.

Nedenfor kan det seneste regnskab og næste års budget for Haarby Vandværks ses:

2020

Referat af ordinær generalforsamling